اردن تهدید کرد: احتمال دخالت نظامی در عراق
۲ آبان ۱۳۹۵،‏ ۱۹:۰۸:۵۶
مسئولان وزارت دفاع اردن هشدار دادند که اگر جنگ با عراق با داعش به مرزهای این کشور نزدیک شود، دست به دخالت نظامی خواهند زد.
مسئولان وزارت دفاع اردن هشدار دادند که اگر جنگ با عراق با داعش به مرزهای این کشور نزدیک شود، دست به دخالت نظامی خواهند زد.
مسئولان وزارت دفاع اردن هشدار دادند که اگر جنگ با عراق با داعش به مرزهای این کشور نزدیک شود، دست به دخالت نظامی خواهند زد.
تبلیغات