تجمع هواداران فوتبال مقابل خانه پورحیدری(عکس)
۱۴ آبان ۱۳۹۵،‏ ۷:۵۱:۰۰
هواداران فوتبال امروز حضور پررنگی در هرچه باشکوه برگزار شدن مراسم اسطوره باشگاه استقلال دارند.
هواداران فوتبال امروز حضور پررنگی در هرچه باشکوه برگزار شدن مراسم اسطوره باشگاه استقلال دارند.
هواداران فوتبال امروز حضور پررنگی در هرچه باشکوه برگزار شدن مراسم اسطوره باشگاه استقلال دارند.
تبلیغات