مدیر عامل سایپا یدک برکنار شد
۱۶ آبان ۱۳۹۵،‏ ۵:۴۸:۰۶
مصطفی وحیدزاده، مدیرعامل شرکت سایپا یدک از سمت خود در این شرکت برکنار شد. ‎
مصطفی وحیدزاده، مدیرعامل شرکت سایپا یدک از سمت خود در این شرکت برکنار شد. ‎
مصطفی وحیدزاده، مدیرعامل شرکت سایپا یدک از سمت خود در این شرکت برکنار شد. ‎
تبلیغات