کشف رگه‌های رنگ در گلدان 2500 ساله
۲۹ مهر ۱۳۹۵،‏ ۶:۴۸:۵۳
محققان با کمک روش جدیدی اشعه ایکس توانستند رگه هایی از رنگ را در لایه‌های یک گلدان متعلق به یونان باستان کشف کنند.
محققان با کمک روش جدیدی اشعه ایکس توانستند رگه هایی از رنگ را در لایه‌های یک گلدان متعلق به یونان باستان کشف کنند.
محققان با کمک روش جدیدی اشعه ایکس توانستند رگه هایی از رنگ را در لایه‌های یک گلدان متعلق به یونان باستان کشف کنند.
تبلیغات